Skorzystałem z możliwości odbycia nieformalnej rozmowy z planistą dyżurnym w Radzie Hrabstwa. Projekt, który konsultowałem, wymagał aplikacji do Departamentu Planowania o pozwolenie planistyczne. Taki był przynajmnie rezulat mojego dociekania. Klient jednak konsultował z planistami osobiscie i dowiedział się, że nie potrzebuje pozwolenie planistycznego na swoją dobudówkę. Ta wizyta i rozmowa z planistą ustaliła, że jednak aplikacja o pozwolenie będzie potrzebna.

Print Friendly, PDF & Email