Wczesny szkic z procesu szukania rozwiazania dla detalu technicznego. Jest to rysunek przekroju pionowego i szuka rozwiazania dla połączenia dachu, okapu, sufitu i górnej części drzwi szklanych. Projekt koncepcyjny zakłada minimalistyczny wygląd budynku. Ten szkic jednak odnajduje, ze co wyglada prosto z zewnątrz może wymagać rozwiązania wielu zagadnień. Celem w projekcie jest uzyskanie sufitu na tej samej płaszczyżnie co okap przy jednoczenym ukryciu belki nadproża (przeszło 6 metrów) powyżej sufitu i okapu. Stropo-dach jest jednoczesnie gruby ze względu na dużą warstwę izolacji cieplnej.

Print Friendly, PDF & Email