Pozwolenie planistyczne uzyskane po 2 miesiącach od złożenia aplikacji. Projekty złożone lub takie które mogą zawierać i wzbudzać kontrowersje wymagają dłuższego okresu w fazie planistycznej. W przypadku tego projektu jest to prosta dobudówka o charakterze podporządkowanym instniejącej zabudowie.

Print Friendly, PDF & Email