Zmiana użytkowania budynku z salonu piękności na dom mieszkalny. Zmiana sposobu użytkowania wymagała zmiany układu pomieszczeń i związanych z tym prac budowlanych. Projekt wymagał pozwolenia planistycznego (Planning permission) i pozwolenia budowlanego (Building Control permission).