Project Description

Zmiana użytkowania budynku z salonu piękności na dom mieszkalny. Zmiana sposobu użytkowania wymagała zmiany układu pomieszczeń i związanych z tym prac budowlanych. Projekt wymagał pozwolenia planistycznego (Planning permission) i pozwolenia budowlanego (Building Control permission).

building before changes

przed

after works, as a house (dwelling)

po

Print Friendly, PDF & Email