Project Description

Projekt był ograniczony do uzyskania pozwolenia planistycznego (Planning Application, Planning Permission). Działka miała już wstepne pozwolenie planistyczne ale było one pozwoleniem zarysowym (Outline Planning Permission) opartym o projekt szkicowy. Nowe pozwolenie planistyczne było potrzebne ponieważ ważność poprzedniego pozwolenia dobiegała końca.

Print Friendly, PDF & Email