Project Description

Boczna dobudówka do XiX-to wiecznego domu (‚bliżniaka’).

Dom istniejący jest bardzo kompaktowy ze schodami blokującymi jedyny kierunek w którym dom może być potencialnie rozbudowany. Proponowana dobudówka odpowiada sposobowi zabudowy ulicy i utrzymuje wizualnie separację pomiędzy budynkami. Projekt utrzymuje styl zastany w ulicy i odzwierciedla inne dobudówki w najbliższej okolicy.

Pozwolenia planistyczne i budowlane zostały uzyskane.

Print Friendly, PDF & Email